Prijavni formular KAMPANJE SA SVRHOM 2022. Aplication Form CAMPAIGNS WITH PURPOSE 2022

PRIJAVNI FORMULAR – FESTIVAL DRUŠTVENO ODGOVORNE KOMUNIKACIJE “KAMPANJE SA SVRHOM” 2022

(NAPOMENA: PREKOPIRATI U WORD DOKUMENT ILI EXCEL FAJL I POSLATI NA kampanjesasvrhom@zutepatalone.com)

PODACI O KAMPANJI:
Naziv kampanje:
Društveno odgovorna tema:
Datum prve objave:
Period kampanje:
Komunikaciona sredstva:
Predlagač:
Kompanija/institucija koja je finansirala kampanju:
Vođa projekta ispred kompanije/institutcije koja je finansirala kampanju:
Kompanija/agencija koja je kreirala kampanju:
Vođa projekta ispred kompanije koja je kreirala kampanju:
Strateški planer:
Kreativni direktor:
Art direktor:
Copywriter:
Partneri – kompanije koje su učestvovale u kreiranju i realizaciji kampanje:
Drugi autori u smislu propisa o zaštiti autorskih i izvođačkih prava:
Napomena:

PODACI O PREDLAGAČU
Naziv pravnog lica koje predlaže kampanju:
PIB:
Matični broj:
Adresa:
Telefon:
E-mail:
Kontakt osoba:
Napomena:

……

Rokovi i način prijave

Prijave su otvorene od 20.09.2022.

Rok za prijavljivanje kampanja je 20.10.2022. godine. Rok za prijavu može biti produžen do 27.10.2022. godine o čemu odlučuje organizator na osnovu dinamike pristizanja radova i interesovanja za prijave.

ROK JE PRODUŽEN DO 27.10.2022.

Kampanje se prijavljuju elektronski, na mail kampanjesasvrhom@zutepatalone.com.

Prijava kampanje treba da sadrži:

popunjeni formular za prijavu (prekopirati gornji formular u Word ili Excel)

prezentaciju kampanje.

Formular za prijavu se može prekopirati sa ove stranice ili dobiti upitom na kampanjesasvrhom@zutepatalone.com

Prezentacija kampanje treba da sadrži naziv kampanje, polazište, osnovni cilj i ideju, kao i pregled realizacije i poznatih rezultata.

Prezentacija se šalje putem linka za preuzimanje ili kao prilog u mailu, i to u jednoj od sledeće tri forme:

Video u trajanja do 3 minuta (format: mp4 ili YouTube download link)

Case board (format: JPG, 7063x5008px, do 15 MB, max. 300 reči) ili

Prezentacija do 25 slajdova (format: PDF ili PPT)

Napomena 1: u slučaju da je prezentacija kampanje ukupne veličine koja može da se pošalje mailom, prihvata se slanje u formi priloga u mailu.

Napomena 2: Video mora sadržati muziku koja je dozvoljena u smislu autorskih prava za prikazivanje na platformi You Tube.

Kotizacija

Kotizacija za prijavu kampanje iznosi 18.700 dinara. Uplatom iznosa kotizacije pre procesa selekcije odnosno do 20.10. (27.10.), kampanja stiče pravo da bude ocenjivana. Uplate se vrše na račun organizatora, prema ispostavljenom računu, izdatom nakon prijema prijavnog formulara.

Kampanja može biti prijavljena više puta, ukoliko je prijave različita pravna lica. U tom slučaju, svako pravno lice plaća kotizaciju, a statutea «Kampanje se svrhom» se izrađuje u broju primeraka prema broju prijava za konkretnu kampanju.