Application Form. Prijavni fomular Igračke sa svrhom

PREKOPIRATI SADRŽAJ PRIJAVNOG FORMULARA

PODACI O IGRAČKI:

Naziv igračke:

Kratak opis igračke (u jednoj rečenici):

Način koriščenja (u jednoj rečenic):

Uzrast deteta za koji je namenjena:

Kako igračka potpomaže dečji razvoj (u jednoj rečenici):

Društveno odgovorni aspekt igračke (u jednoj rečenici):

Proizvođač igračke:

Uvoznik igačke:

Autor igačke:

Distributer igračke:

Godina proizvodnje:

Godina plasiranja:

Predlagač:

Drugi autori u smislu propisa o zaštiti autorskih prava:

Partneri:

Napomena:

PODACI O PREDLAGAČU:

Naziv pravnog lica koje predlaže igračku:

PIB:

Matični broj:

Adresa:

Telefon:

E-mail:

Kontakt osoba:

Napomena:

VAŽNE INFORMACIJE

ROK ZA PRIJAVU IGRAČAKA JE 15.11.2021. 
UPLATA KOTIZACIJE U IZNOSU OD 8700,00 RSD PO IGRAČKI/PRIJAVI VRŠI SE NA RAČUN UDRUŽENJA ŽUTE PATALONE: 160-6000001095644-59 Banca Intesa AD

PRIMALAC UPLATE: Žute Patalone, Timočke divizije 4/16, 11041 Voždovac, Beograd
SVRHA UPLATE: KOTIZACIJA ZA SMOTRU IGRAČKE SA SVRHOM – NAZIV IGRAČKE

UPLATA KOTIZACIJE MORA BITI IZVRŠENA DO 15.11.2021.

Prijave su otvorene od 15.10.2021. Rok za prijavljivanje kampanja je 15.11.2021. godine.

Pravilnik je objavljen na adresi: https://zutepatalone.wordpress.com/rules-pravilnik-smotre-igracke-sa-svrhom/

Radovi se prijavljuju elektronski – slanjem popunjenog formulara i prezentacije igračke na mail organizatora i fizički – slanjem igračke na adresu organizatora.

Prijava treba da sadrži:

1. Prijavni formular
2. Prezentaciju igračke
3. Igračku

  1. Prijavni formular se šalje na mail organizatora: igrackesasvrhom@zutepatalone.com

Prijavni formular se može preuzeti kopiranjem na linku: https://zutepatalone.wordpress.com/application-form-prijavni-fomular-igracke-sa-svrhom/

  1. Prezentacija igračke šalje se u jednoj od sledećih formi

a Video u trajanja do 3 minuta (format: mp4 ili YouTube download link sa muzikom koja je slobodna za emitovanje u smislu autorskih prava)

b Word dokument (do 1500 karaktera, ili 300 reči )

c Power Point prezentacija do 25 slajdova (format: PDF ili PPT)

U prezentaciji igračke potrebno je navesti kako igračka svrsishodno utiče na dečji razvoj i na koji način je društveno odgovorna.

  1. Igračka se šalju poštom na adresu organizatora: ŽUTE PATALONE, Timočke divizije 4/16, 11 041 Beograd.

Napomena: Igračke ostaju u vlasništu organizatora nakon završene smotre i biće izložene u mestu održavanja manifestacije – Muzejčiću Doma Jevrema Grujića, i dostupne deci na korišćenje u okviru različitih tematskih radionica.


OSOBA ZA KONTAKT: TIJANA ADAMOV IGNJATOVIĆ
e-mail: igrackesasvrhom@zutepatalone.com