Kampanje sa svrhom

PRVI FESTIVAL CSR KOMUNIKACIJE U SRBIJI.

“Usmeravanje naših nastojanja za dobrobit čovečanstva znači prvenstveno da to radimo za dete.». Marija Montesori

Godišnja smotra društveno odgovorne komunikacije “KAMPANJE SA SVRHOM” prepoznaje društveno odgovorne kampanje namenjene dobrobiti dece. Kampanja koja ponese titulu KAMPANJE SA SVRHOM je kampanja koja je koristila moć masovnih komunikacija da dotakne određeni društveni problem vezan za decu, skrene pažnju javnosti na njega i ponudi moguća rešenja, kao i kampanja koja je direktno uticala na poboljšanje uslova života dece u Srbiji. Za povelju Kampanje sa svrhom mogu konkurisati i one kampanje koje nisu direktno imale za temu decu i dobrobit dece, ali su uticale na dobrobit pojedinca, a time indirektno i na dobrobit dece i društva. Titula KAMPANJE SA SVRHOM se potvrđuje dobijanem specijalne POVELJE “KAMPANJE SA SVRHOM”.

Odabir kampanja kojima će biti dodelja Povelja KAMPANJE SA SVRHOM, obavlja tim počanih selektora sastavljen od priznatih i dokazanih stručnjaka iz oblasti društveno odgovorne komunikacije, marketinške teorije i prakse i brige o dobrobiti dece.

Ovom smotrom, inicijator UG «Žute Patalone – Inicijativa za proučavanje detinjstva i Koncept inkubator društvene odgovornsti» želi da podstakne društveno odgovornu komunikaciju i komunikaciju koja je usklađena sa društvenim ciljevima, naročito onim koji se tiče dobrobiti dece.

Smotra KAMPANJE SA SVRHOM ima za cilj da podstakne korporacije da komunikacione ciljeve usklade sa interesima javnosti, i to tako da uočavanjem društvenih problema pomažu u rešavanju istovremeno komunicirajući svoje vrednosti.  Pomoć onima kojima je najpotrebnija uključuje i uticaj na buduće generacije, i to sistemski i preventivno.

Smotra KAMPANJE SA SVRHOM održava se jednom godišnje, na Međunarodni dan deteta, 20.11.2021. u okviru događaja «Kampanje sa svrhom».

#KampanjeSaSvrhom #CSRFestival #CSR #DruštvenaOdgovornost #Agenda2030